Om Snälla Saker

Vi är många som går runt med en känsla av att vilja göra något mer för miljön, men det är svårt att ändra på invanda rutiner. Med Snälla Saker vill vi göra det enklare att göra bra val och presenterar hållbara alternativ till saker som vi använder varje dag. 

Tanken bakom Snälla Saker är att ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Om alla byter några slit-och-släng-vardagssaker mot sådant som inte belastar miljön, så gör det i slutändan enorm skillnad. Vi har respekt för att olika faser i livet gör det svårare med förändringar. Vi vill därför att våra produkter inte bara är bra miljöval utan även praktiska och attraktiva.

40% av plastproduktionen används till förpackningar som bara använts en gång. 80% av skräpet i vattnet kommer från land. Det skräp som slängs på marken följer med regnvattnet via dagvattensystemet  och rinner orenat ut i våra hav, sjöar och åar (Källa: Håll Sverige Rent).

Snälla Saker vill göra det lättare att ta ansvar för vår egen del i miljöpåverkan genom att erbjuda de alternativ som finns.

Ta med påsar till varorna i butiken, byta ut matförvaringen hemma mot flergångsprodukter, ta med egna bestick, koppar och sugrör så vi inte är utelämnade till vad som erbjuds utanför hemmet och vara noga med sopsorteringen. Detta är något vi alla klarar av.

Var snäll mot miljön, dina medmänniskor och mot dig själv. 

Tillsammans kan vi göra skillnad!