HappySoaps

HappySoaps produkter är 100% plastfria och innehåller heller inga mikroplaster. Dessutom förpackas produkterna i återvunnen papp. På så sätt används ingen plast under vare sig tillverkning, lagerhållning eller leverans.


 

 

9900
9900
8900
9900
8900
8900
8900
6900
9900
10900
5900
9900
8900
6900
9900
9900
9900
9900
9900
12900
10900