Produktserie: Gröna Gläntans Ekobutik

Gröna Gläntan är ett svenskt företag med stor respekt och vördnad för vår miljö. Materialen i produkterna väljs med stor omsorg. Gröna Gläntan jobbar för att vårt framtida samhälle ska genomsyras av återanvändning, återbruk, ekologiska odlingar, mindre sopberg och en vilja att vårda de saker vi köper.